• Basic Etches Tool Set (S) ชุดใบเลื่อยขนาด S

Basic Etches Tool Set (S) ชุดใบเลื่อยขนาด Sหมวดหมู่สินค้า
MADWORKS อุปกรณ์สร้างฉากจำลอง

รายละเอียด

ชุดใบเลื่อย มีรูปแบบให้เลือกใช้ 2 แบบในชุด สามารถใช้ด้ามจับของ Art Knife

ในการยคิดจับเพื่อใช้งานได้ อีกทั้งยังมีแผ่นยึดจับด้ามใบเลื่อยเพิ่มมาให้

ช่วยให้การเลื่อยชิ้นงานไม่สะดุด หรือติดขัดเวลาใช้งาน


รหัสสินค้า
MAD25