• GG Diorama โฟมฟ้า 30x30​cm.​ ความหนา​ 2.5​cm. รหัสสินค้า fg01

GG Diorama โฟมฟ้า 30x30​cm.​ ความหนา​ 2.5​cm. รหัสสินค้า fg01หมวดหมู่สินค้า
GG DIORAMA อุปกรณ์สร้างฉากจำลอง

รายละเอียด

โฟมฟ้า​สำหรับทำฐานงานฉาก​  ขนาด​ 30x30​CM.​ ความหนา​ 2.5​cm.


รหัสสินค้า
fg01